Areál Lanového centra Outdoorpark v Prešove, Tomášikova 60, Prešov